Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Health Sciences
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Tématické vzdělávání (odborné konference, semináře)
Educational objectives of the group of programmes:
Tématické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, odborné konference, přednášky apod.
The name of the programme:
Imobilizace, transport a vyprošťování
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Workshop je zaměřen na praktický nácvik manipulace s pacientem se závažným traumatem, jeho imobilizaci a transport. Během workshopu se účastníci prakticky seznámí s využitím krčních límců, různých typů dlah, pánevních pásů, scoop rámem, páteřní deskou, vakuovou matrací apod.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je připravit účastníky na spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou u pacientů se závažny?mi traumaty na místě mimořádné události, naučit účastníky bezpečnou manipulaci s pacientem a seznámit je s nejběžnějšími imobilizačními, transportními a vyprošťovacími pomůckami.
Required prerequisites:
nestanoveny
Graduate’s profile:
viz vzdělávací cíle
Programme guarantor:
Danosová Marinella, Mgr. DiS.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info