Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
MeDiGram: V novinářské kuchyni aneb Od události ke zprávě
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Jak probíhá tvorba zpravodajství? Proč není zpravodajství objektivní a znamená to, že s námi média manipulují? V rámci tohoto semináře se vyučující seznámí s redakčními rutinami a organizace práce ve zpravodajství, s procesem výběru témat a editorskou činností. Zaměříme se také na možnosti a nástrahy tzv. novinářského multi-skillingu a občanská žurnalistiky, které jsou důsledkem rozšíření nových médií a dostupností různých aspektů mediální tvorby prakticky všem. Seminář bude sestávat nejen z popisu těchto aspektů zpravodajství, ale především z praktických cvičení tvorby zprávy, jež podnítí k přemýšlení o motivaci, podobě a dopadu zpravodajství. Prvky tvorby zpravodajství je možné zapojit do různých fází učení, tím podpořit nejen učení se konkrétní látce, ale také podpořit mediální reflexi a kritické myšlení. Jak probíhá tvorba zpravodajství? Proč není zpravodajství objektivní a znamená to, že s námi média manipulují? Popsání a praktické cvičení postupu tvorby zprávy. Redakční rutiny a organizace práce ve zpravodajství. Výběr témat. Editorská činnost. Novinářský multi-skilling, občanská žurnalistika.
Educational objectives of the programme:
Cílem semináře je seznámit účastníky a účastnice s možnostmi využití konkrétních audiovizuálních médií ve výuce. Seminář rozšiřuje možnosti využití aktivní tvorby zpravodajských obsahů v rozsahu kurikula vybraných předmětů (např. občanské výchovy, ZSV, českého jazyka, ale i přírodovědných a technických předmětů) a vzdělávacích oblastí (Člověk a společnost, Člověk a jeho svět) druhého stupně základních a středních škol, např. jako nástroj pro evokační část učení, nebo inovativní způsob prohlubování látky vlastní novinářskou "investigativou". Absolvent(ka) odchází ze semináře s konkrétními postupy, jak s audiovizuálními médii pracovat, a jak pomocí nich rozvíjet nejen mediální a digitální dovednosti a znalosti studujících, ale i znalosti a dovednosti v konkrétním vzdělávacím předmětu.
Required prerequisites:
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Sloboda Zdeněk, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info