Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Světy v obrázcích - Použití komiksu při výuce literatury, dějepisu a OV
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Komiks jako forma/médium/?žánr? představuje poměrně atraktivní a především efektivně využitelný výukový nástroj. V semináři si představíme specifika a výhody komiksu jako pomocníka při výuce různých předmětů, především dějepisu a/nebo občanské výchovy, ale i české literatury, a zároveň jako nástroj realizace mediální výchovy. Na semináři se účastníci a účastnice seznámí jak s nabídkou komiksů vhodných pro použití ve výuce, tak s různými příklady použití komiksu k vybraným občanským a historickým tématům.
Educational objectives of the programme:
Cílem semináře je seznámit účastníky a účastnice s možnostmi využití konkrétních audiovizuálních médií ve výuce. Seminář rozšiřuje možnosti využití komiksu v rozsahu kurikula vybraných předmětů (zde dějepisu, občanské výchovy a literární výchovy) a vzdělávacích oblastí (Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura) druhého stupně základních a středních škol. Absolvent(ka) odchází ze semináře s konkrétními postupy, jak s audiovizuálními médii pracovat, a jak pomocí nich rozvíjet nejen mediální a digitální dovednosti a znalosti studujících, ale i znalosti a dovednosti v konkrétním vzdělávacím předmětu.
Required prerequisites:
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Sloboda Zdeněk, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info