Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
MeDiGram: Česká mediální krajina aneb Kdo ovládá média a proč?
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Po pádu státního socialismu se státními médii u nás vznikl tzv. duální systém médií. Jaké z toho vyplývající důsledky? V semináři se účastnice a účastníci krátce seznámí s charakteristikami tzv. veřejnoprávních a komerčních médií (funkce, organizace, právní ukotvení). Seznámí se ale především s trendy současnosti jako je vlastnická koncentrace (horizontální/vertikální), názorová (ne)vyhraněnost, technologická konvergence, infotainmentizace a gamifikace. Diskutovat budeme především dopady těchto trendů - na občanské a politické myšlení a chování, na vnímání kultury (české, mainstreamové, cizí ad.). Seminář se nebude spoléhat na frontální výklad, ale bude především podněcovat účastníky a účastnice, aby sami aktivně vyhledávali informace o jednotlivých charakteristikách a jevech a zároveň reflektovali svůj způsob hledání a zdroje, které využívají.
Educational objectives of the programme:
Cílem semináře je seznámit účastníky a účastnice s možnostmi využití konkrétních audiovizuálních médií ve výuce. Seminář rozšiřuje možnosti využití online obsahů a jiného zpravodajství v rozsahu kurikula vybraných předmětů (např. občanské výchovy, dějepisu, ale i přírodovědných předmětů) a vzdělávacích oblastí (Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví) druhého stupně základních a středních škol. Absolvent(ka) odchází ze semináře s konkrétními postupy, jak s audiovizuálními médii pracovat, a jak pomocí nich rozvíjet nejen mediální a digitální dovednosti a znalosti studujících, ale i znalosti a dovednosti v konkrétním vzdělávacím předmětu.
Required prerequisites:
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Sloboda Zdeněk, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info