Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
MeDiGram: Rozvoj a měření mediální a digitální gramotnosti
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Mediální a digitální gramotnost jsou dva požadavky na vzdělávání na českých školách, se kterými si často nevíme rady, jak je začlenit do ŠVP nebo do jednotlivých předmětů. Co oba pojmy znamenají, jak se mohou projevovat v jednotlivých předmětech a jak lze začlenit a propojit mediální výchovu, filmovou a AV výchovu, komunikační výchovu, občanskou výchovu a informatiku si řekneme v tomto semináři. V jeho druhé části si ukážeme, jak lze mediální a digitální gramotnost měřit, a tím stanovovat (a) potřeby školy i jednotlivců v této oblasti, (b) efektivitu výukových jednotek. Seminář bude vedle základního přehledu postaven na sdílení zkušeností s implementací a na vytvoření vlastního školního výzkumu nebo úpravě dosavadního ŠVP v relevantních oblastech.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je seznámit účastníky a účastnice s tím, co všechno je možné považovat za mediální a digitální gramotnost, a tudíž, jak je možné je začleňovat do výuky různých předmětů. Pro stanovení potřeb pro výuku mediální a/nebo digitální gramotnosti v konkrétní třídě nebo v rámci ročníku či celé školy si absolvent(ka) kurzu bude umět udělat základní analýzu stavu med. a dig. gramotnosti žactva, příp. i vyučujících.
Required prerequisites:
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Sloboda Zdeněk, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info