Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Law
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Law and Jurisprudence
Educational objectives of the group of programmes:
cíle
The name of the programme:
Law
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program je organizován v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou podle uvedeného zákona studenty. Skladba předmětů oboru Právo v celoživotním vzdělávání je shodná s denním studiem magisterského studijního programu Právo a právní věda. Účastníci CŽV absolvují zkoušky a zápočty stejně jako řádní studenti.
Educational objectives of the programme:
Splnění jednotlivých předmětů, které jsou součástí studijního plánu pro 1. ročník řádného studia.
Required prerequisites:
Ukončené středoškolské vzdělání doložené úředně ověřenou fotokopií maturitního vysvědčení.
Graduate’s profile:
Absolventi programu Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání mají možnost být na základě splnění podmínek čl. 5 vnitřní normy PF UP č. PF-B-22/03 přijati ke studiu magisterského programu Právo a Právní věda.
Programme guarantor:
Tomoszek Maxim, JUDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info