Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Physical Culture
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Trenérská studia II. třídy
Educational objectives of the group of programmes:
Hlavním vzdělávacím cílem je získat potřebné kompetence, praktické i teoretické znalosti pro vykonávání trenérské profese.
The name of the programme:
Házená - licence B
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Frekventanti trenérského studia si prohlubují vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro řízení tréninkového procesu v házené.
Educational objectives of the programme:
Cílem studia trenérů licence B v házené je připravit trenéry tak, aby dokázali s využitím získaných vědomostí, praktických zkušeností z trenérské praxe řídit na vysoké odborné úrovni tréninkový proces v házené a vedení družstva v utkání.
Required prerequisites:
Získaná licence C, praxe jako trenér licence C minimálně 2 roky a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Graduate’s profile:
Absolvováním uvedeného vzdělávacího programu v rozsahu 150 hodin, získá účastník způsobilost k výkonu funkce trenéra v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a akreditací studijního programu B 7401 Tělesná výchova a sport, studijního oboru 7401R005 Tělesná výchova a sport (akreditace MŠMT č. j. 21783/2011-M3). Získané osvědčení umožňuje absolventovi programu zažádat o vystavení Živnostenského listu v oblasti poskytování sportovních služeb (vázaná živnost).
Programme guarantor:
Bělka Jan, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info