Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Bitmapový grafický editor prakticky (GIMP)
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz má seznámit posluchače s praktickou tvorbou, úpravou a zpracováním bitmapové grafiky (obrázky, fotografie) v grafickém editoru GIMP. Prezentované principy a postupy lze použít i v jiných bitmapových editorech. U účastníka se předpokládají základní znalosti počítačové grafiky. 1) Stručný úvod do bitmap. grafiky, specifika, datové formáty. Seznámení se s editorem GIMP. 2) Práce s kreslícími nástroji, kresba základních objektů. 3) Práce s barvami, výběr barev a rozdíly v barevných paletách, výběr a vyplňování ploch a oblastí. 4) Pokročilá práce s barvami. Použití histogramů a nástrojů pro vylepšení a vyvážení barev. Práce s křivkami. Úprava barev ve fotografii. Nástroje pro retuše. 5) Práce s plátnem, ořez a geometrické transformace obrazu. 6) Práce s vrstvami, průhlednost, animace. 7) Příprava bitmapové grafiky pro publikaci/tisk. Teoretické informace budou lektorem průběžně demonstrovány na krátkých praktických příkladech.
Educational objectives of the programme:
Seznámit účastníky s možnostmi, které v praxi pro úpravu grafiky a obrazu nabízejí bitmapové grafické editory (nejen GIMP).
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent bude seznámen se základy bitmapové grafiky (obrázky, fotografie) a nejběžnějšími úkony při jejím zpracování. Bude na základní uživatelské úrovni seznámen s uživatelským prostředím grafického editoru GIMP a schopen v něm provádět základní úpravy obrázků.
Programme guarantor:
Raus Martin, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info