Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Poskytování laické první pomoci ve výuce i mimo ni
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program je zaměřen na poskytování první pomoci při vybraných akutních stavech, se kterými se můžeme setkat ve výuce i mimo ni. Probereme témata, jako například šok, krvácení, upadnutí do bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, novinky v resuscitaci, etická dilemata při resuscitaci. Součástí programu bude i praktický nácvik poskytování první pomoci.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je zvýšení klíčových kompetencí akademických i neakademických pracovníků, studentů v oblasti poskytování první pomoci u vybraných akutních stavů. Seznámení účastníků kurzu s praktickým nácvikem dovedností při poskytování první pomoci - při krvácení, šoku, bezvědomí, praktický nácvik resuscitace.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent se orientuje v poskytování laické první pomoci u vybraných stavů - krvácení, šoku, bezvědomí, resuscitaci dospělých i dětí.
Programme guarantor:
Tomanová Jitka, PhDr. Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info