Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Nové možnosti publikování v open access - smlouvy Read & Publish ad.
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Publikování v open access se pomalu stává normou, zejména pak v případě výzkumu podpořeného z veřejných prostředků. S publikováním v open access se nicméně spojuje řada mýtů a kromě výhod (vyšší míra citovanosti) přináší i rizika (např. predátorské časopisy). Open access navíc často není s ohledem na finanční náročnost dostupnou alternativou. Od počátku tohoto roku se pro korespondující autory z UP otevřely nové možnosti publikování odborných článků v open access v časopisech prestižních zahraničních vydavatelství, a to díky tzv. smlouvám Read & Publish. Např. v titulech Oxford University Press či Royal Society of Chemistry lze publikovat neomezeně a bezplatně, u dalších vydavatelů jsou vyjednány slevy či omezený počet tzv. APC voucherů. Cílem kurzu je představit základy publikování v open access (tzv. zlatá, diamantová, zelená cesta, požadavky poskytovatelů grantů, otevřené licence apod.) a ukázat možnosti, jež mohou autoři z UP díky novým smlouvám využít.
Educational objectives of the programme:
Získání základní znalosti o problematice otevřeného přístupu, porozumění poznatkům (podmínky, modely open access) a aplikování poznatků v další činnosti (výběr vhodného periodika, modelu OA publikování, licence, repozitáře, ad.)
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent kurzu získá základní přehled o problematice otevřeného přístupu, bude se orientovat v možnostech publikování (open access modely; archivování v publikačních repozitářích, CC licence atd.). Seznámí se s modelovými požadavky poskytovatelů finančních prostředků na výzkum, podmínkami vydavatelů a otázkou financování výstupů v OA (APC poplatky).
Programme guarantor:
Sztwiertnia Radomir, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info