Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
The name of the programme:
Základy českého znakového jazyka
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je zaměřen na následovné oblasti: komunikace s osobami se sluchovým postižením; intenzivní výuka českého znakového jazyka. Obsahem kurzu je komunikace, komunikační kompetence, specifika komunikace osob se sluchovým postižením; Komunikační systémy osob se sluchovým postižením (český znakový jazyk, prstové abecedy); Praktický nácvik komunikace - základy českého znakového jazyka; Praktický nácvik komunikace - základy prstových abeced.
Educational objectives of the programme:
Cílem tohoto kurzu je zvýšení kompetencí akademických i ostatních pracovníků UP, podílejících se na organizaci studia a studijních záležitostí studentů se sluchovým postižením, v komunikaci s těmito studenty. Důraz bude kladen zejména na praktickou stránku komunikace, a to pomocí základů českého znakového jazyka, prstové abecedy, případně dalších komunikačních systémů uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Kurz bude veden interaktivním způsobem s využitím teoretické i praktické výuky, diskuze, sebereflexe, digitální prezentace i praktických ukázek některých postupů nebo technik komunikace se studentem se sluchovým postižením.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Graduate’s profile:
Absolvent získá základní teoretické informace nejen o specifikách studenta se sluchovým postižením, ale obeznámí se se základy českého znakového jazyka. Součástí absolvování kurzu je i intenzivní praktický výcvik českého znakového jazyka.
Programme guarantor:
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info