Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj v oblasti projektového řízení u pracovníků UP.
The name of the programme:
Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz komercializace vědeckých výsledků provede účastníky celým procesem transferu (převodu) vědeckých výsledků a nápadů do praxe. V rámci kurzu jsou představeny základní nástroje využitelné pro hodnocení komerčního potenciálu a tvorbu business plánu. Důraz je kladen především na praktické otázky ochrany duševního vlastnictví a možnosti následné komercializace. Přehledně je také zpracována oblast legislativy a norem na UP. Hlavní témata: " Ochrana duševního vlastnictví " Komercializace a uplatnění výsledků - Proč? Jak? Co? " Business development a role VTP UP " Nástroje business developmentu (Lean Canvas, Proof of Concept) " Komercializace z pohledu legislativy na UP " Případy dobré praxe
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a procesy ochrany duševního vlastnictví, normami a předpisy platnými v této oblasti na UP a následnou komercializací a transferem jejich vědeckých výsledků do praxe. Účastníci kurzu nemusí být pouze z přírodních nebo medicinálních oblastí, ale také z oblasti SSHA (Social Sciences, Humanities and Arts).
Required prerequisites:
Program je určený pro zaměstnance UP
Graduate’s profile:
Absolvent se orientuje v základních možnostech duševní ochrany jeho výsledků a v možnostech komercializace či uplatnění těchto výsledků v praxi.
Programme guarantor:
Kubečka Petr, Dr. Ing.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info