Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Medicine and Dentistry
Type of LLL programme:
Programy specializačního vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Lifelong education study programmes
Educational objectives of the group of programmes:
vypsat
The name of the programme:
Lifelong Education Study Programmes
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Základy kognitivně behaviorální terapie. Psychoterapie ve zdravotnictví. KBT vyšetření, behaviorální, kognitivní funkční analýza. Formulace případu. Základní kognitivní a behaviorální strategie. Komplexní KBT strategie u jednotlivých diagnostických okruhů. Základy psychodynamické a existenciální psychoterapie. Teorie psychodynamické psychoterapie a Gestalt terapie. Vývojové teorie a teorie vazby. Obranné mechanismy. Formulace případu. Existenciální psychoterapie. Existenciální krize. Indikace u jednotlivých diagnostických okruhů. Integrativní směry v psychoterapii, etika a supervize. Význam a formy supervize. Kazuistiky jednotlivých diagnostických okruhů a psychoterapeutických přístupů. Specifika přístupu v dětském věku.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Praško Pavlov Ján, prof. MUDr. CSc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info