Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Educational objectives of the group of programmes:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
The name of the programme:
Asertivní řešení krizových situací na pracovišti
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Vzdělávací program je zaměřen na prevenci mezilidských konfliktů na pracovištích, kde se může objevit šikana nebo sexuální obtěžování. V programu se účastníci seznámí se základními pravidly asertivní komunikace, která umožňuje řešit otevřeně krizové situace nebo se vhodně vymezit proti křivému obvinění. V programu se účastníci naučí rozlišit mezi asertivitou a nežádoucími typy komunikace. Dozví se, jak se asertivní komunikaci naučit a jak ji používat ve svůj prospěch na pracovišti i mimo něj.
Educational objectives of the programme:
Účastník programu se naučí: " Co je a není asertivní komunikace " Jaký je rozdíl mezi asertivitou a konfrontací " Jaké další typy komunikace jsou neefektivní či nežádoucí " Používání základních pravidel asertivní komunikace " Jak lze použít asertivitu jako prostředek ke zdravějšímu pracovnímu prostředí (vymezení hranic, zdravá sebeobrana proti patologickým jevům na pracovišti jako mobbing, bossing, sexuální obtěžování aj.) V tomto kurzu všechna témata asertivní komunikace cílíme tematicky na příklady šikany a sexuálního obtěžování.
Required prerequisites:
Pro zaměstnance UP.
Graduate’s profile:
Účastník kurzu si osvojí základní pravidla asertivity. Naučí se rozlišovat mezi asertivním a agresivním či pasivním stylem komunikace. Nabyté dovednosti absolventovi pomohou lépe komunikovat ve svém zájmu.
Programme guarantor:
neuveden
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info