Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Educational objectives of the group of programmes:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
The name of the programme:
Genderově senzitivní komunikace
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Čím dále tím častěji se objevují požadavky na genderovou senzitivitu a inkluzivitu jazyka. Odkud se tyto požadavky berou? Co to vlastně znamená? Jak je možné k těmto požadavkům přistupovat a jaká jsou úskalí, o kterých víme nebo bychom měli vědět? V první části se formou přednášky seznámíme se základními pojmy a koncepty, vysvětlíme si vznik a vývoj požadavků na genderovou senzitivitu, představíme si oblasti, kam požadavky směřují, a ukážeme si možná řešení. V další části si vyzkoušíme praktickou práci s texty.
Educational objectives of the programme:
Cílem je genderově senzitivnější komunikace napříč UP.
Required prerequisites:
Pro zaměstnance UP.
Graduate’s profile:
Účastníci a účastnice budou seznámeni se základními pojmy a koncepty požadavků na genderovou senzitivitu a naučí se s nimi pracovat v praxi.
Programme guarantor:
Sloboda Zdeněk, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info