Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Didaktika biologie II
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Posluchači budou seznámení s typickými příklady mezipředmětových vztahů při výuce biologie zasahující nejen do příbuzných přírodovědných disciplín, matematiky a informatiky, ale i do humanitních věd. Bude představen význam a pozitiva akcentace těchto vztahů ve výuce. Mezipředmětové vztahy ve výuce zvyšují obecné znalosti studentů a také kritické myšlení důležité v době fake news. Rovněž přispívají k pochopení učiva, jeho atraktivitě a motivaci studentů si toto učivo osvojit.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Ondřej Vladan, doc. RNDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info