Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Didaktika matematiky II
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Osobnost vysokoškolského učitele matematiky, základní rysy s důrazem zejména na jeho vysokou odbornou připravenost, dále na pedagogickou a morální kvalitu. Osobní příklad pedagoga - dodržování precizního odborného vyjadřování se, kvalita zápisu výkladu na tabuli, popř. při prezentaci za použití didaktické techniky, konkrétní příklady. Forma vedení přednášek, odborných seminářů a cvičení z matematiky na VŠ, kontrolní a zkoušková činnost učitele matematiky na VŠ. Motivační činnost učitele v rámci výukové činnosti, konkrétní příklady.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Švrček Jaroslav, RNDr. CSc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info