Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Educational objectives of the group of programmes:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
The name of the programme:
Manažerské kompetence vedoucího pracovníka - Hodnotící rozhovory
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je zaměřen na celý hodnotící proces včetně specifik akademického prostředí, postup, zásady, chyby a úskalí, na nejcitlivější oblast hodnocení - podávání kritiky, odstranění komunikačních zlozvyků a efektivní komunikační postupy s akcentací motivačního (koučovacího přístupu). Výuka je realizována interaktivně prostřednictvím řešení konkrétních situací a případových studií.
Educational objectives of the programme:
1. Zprostředkovat poznatky o procesu hodnocení s akcentem na motivační přístup. 2. Posilovat odstraňování komunikačních zlozvyků v procesu hodnocení. 3. Informovat o zásadách a postupech při podávání kritiky jako nedílné součásti hodnocení.
Required prerequisites:
Pro zaměstnance UP.
Graduate’s profile:
Vedoucí pracovnice/pracovník se orientuje ve vlastních schopnostech a dovednostech efektivního vedení hodnotícího rozhovoru. Je schopen podat kritiku motivačním způsobem, detekuje vlastní komunikační zlozvyky v tomto procesu.
Programme guarantor:
neuveden
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info