Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
The name of the programme:
Student se sluchovým postižením
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je zaměřen na popis studenta se sluchovým postižením, specifika jeho komunikace a studia, jeho specifické potřeby a nabídku služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty se sluchovým postižením.
Educational objectives of the programme:
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: zásady komunikace se studenty se SP; vliv sluchového postižení na komunikaci a studium (nedoslýchaví, neslyšící studenti); zásady komunikace s nedoslýchavým nebo neslyšícím studentem; podpora, pomůcky a služby pro studenty se sluchovým postižením.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Graduate’s profile:
Absolvent získá základní informace o specifikách studenta se sluchovým postižením a specifikách práce s nimi, o zásadách komunikace se sluchově postiženou klientelou a nabídce služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami nejen pro studenty se sluchovým postižením.
Programme guarantor:
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info