Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Physical Culture
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Kurzy
Educational objectives of the group of programmes:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
The name of the programme:
Fitness
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program je zaměřen na praktické uplatnění teoretických poznatků ve vazbě na předmět anatomii, fyziologii, zdravotní tělesnou výchovu, výživu, fitness, podporu životního stylu a některé další. Absolvent programu by měl být schopen připravit pohybový program/tréninkovou jednotku s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem jedince/klienta, včetně jedince/klienta s konkrétním pohybovým či mentálním omezením.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
Účastníci musí mít splněné studijní požadavky z předmětů anatomie a fyziologie. Žádoucí je i splnění předmětů ve vazbě na základy sportovního tréninku, biomechaniku, výživu, základy životního stylu a preskripci pohybové aktivity.
Graduate’s profile:
Absolvent programu získá způsobilost k vykonávání funkce fitness instruktora ve fitness centrech, posilovnách a zařízeních na podporu a rozvoj kondice.
Programme guarantor:
Kudláček Michal, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info