Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Name of group of programmes where the course is realised:
Program k rozšíření odborné kvalifikace
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia)
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Vzdělávací program je určen učitelům druhého stupně základní školy, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, kteří chtějí rozšířit aprobaci o předmět Geografie/Zeměpis. Výuka proběhne kombinovanou formou, tj. kombinací prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek. Převážná část výuky proběhne distanční formou doplněnou o prezenční tutoriály v rozsahu 5 až 10 hodin za semestr. Testování a zkoušení proběhne výlučně formou prezenčních testů.
Educational objectives of the programme:
Absolventi vzdělávacího programu rozšíří svoji odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět Zeměpis na 2. stupni ZŠ podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Smolová Irena, doc. RNDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info