Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Kurz - Moodle II
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz Moodle II plynule navazuje na kurz Moodle I a prakticky seznámí účastníky s pokročilými funkcemi a možnosti systému Moodle (např. správa titulní strany a bloků, nastavení systému,...) a též kurzu (např. plnění činností, evidence hodnocení studenta, další aktivity a činnosti - anketa, dotazník, přednáška,...). Účastníci se seznámí s tvorbou různorodých testových otázek a vytvářením online testů. Závěr bude věnován zdrojům, kde lze dohledat další informace a možnosti ohledně rozšíření základní instalace systému. V rámci kurzu budou demonstrovány konkrétní ukázky implementace Moodle ve výuce na Katedře experimentální fyziky PřF UP. Určeno pro účastníky, kteří již v systému aktivně pracují, případně absolvovali kurz Moodle I (není určeno pro začátečníky).
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Pucholt Zdeněk, Mgr. Ph.D.
Back to the list