Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Plagiátorství, jak číst výstupy (pro garanty studijních programů)
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Nalezení hranice mezi plagiátorstvím a pouhými chybami v citacích, a interpretace protokolů o podobnosti z antiplagiátorského systému jsou náročné úkoly vyžadující zkušenosti. Procenta uváděná systémem obvykle neposkytují mnoho užitečných informací a proto musí každý případ pečlivě vyhodnotit člověk, obvykle učitel hodnotící danou práci. Úkolem učitelů je rozlišit falešně pozitivní výsledky způsobená náhodnými shodami od chytře maskovaného plagiátorství, identifikovat překladový nebo parafrázovaný plagiát, a odhalit další zvláštnosti, které mohou naznačovat, že některé části předkládaného dokumentu byly převzaty odjinud. Seminář začne ukázkou několika reálných příkladů plagiátorství a nalezením definice pojmu plagiátorství. Následně se společně podíváme na několik obecných scénářů práce s textem a zdroji a v diskuzi budeme hledat hranici plagiátorství a posuzovat jeho závažnost. V druhé části se zaměříme na softwarové nástroje, které s detekcí plagiátorství pomáhají. Na několika modelových protokolech z antiplagiátorského systému si vyzkoušíme náročný proces odhalení plagiátu. Účastníci se seznámí s výsledky rozsáhlého testování patnácti různých antiplagiátorských systémů, což nám pomůže uvědomit si slabiny a omezení těchto systémů. Závěrečná část semináře bude věnovaná bude věnovaná institucionální procesům týkajícím se plagiátorství a prevenci.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Henek Dlabolová Dita, Mgr. Ph.D.
Back to the list