Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Biochemie kolem nás
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Soubor přednášek mapuje několik tematických okruhů, jejichž výčet včetně hodinové dotace je uveden níže. Kurz nabízí teoretické přednášky i praktická laboratorní cvičení. Celková hodinová dotace kurzu činí 8 h. Součet hodinových dotací jednotlivých tematických okruhů přednášek a cvičení přesahuje celkovou časovou dotaci kurzu, což umožňuje zohlednit preference zaměření zájemců o vzdělávací program. Tematické okruhy - přednášky: - Biochemie ukrytá ve včelích produktech (1 h) - Rostliny ve stresu (1 h) - Protilátky - multifunkční molekuly propojující biologii a chemii (2 h) - GMO versus šlechtění - Různými cestami ke stejnému cíli aneb Jak bioinformatika, molekulární biologie a biochemie tvoří budoucnost (2 h) - Enzymy a jejich nezastupitelná role v metabolických reakcích (2 h) - Jak získává naše tělo energii (2 h) Tematické okruhy - laboratorní cvičení: - Enzymy v praxi (2 h) - Izolace DNA (banán, jahoda) (1 h) - Pokusy s domácími prostředky zaměřené na problematiku spojenou s biochemií (2 h)
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Luhová Lenka, doc. RNDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info