Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj v oblasti projektového řízení u pracovníků UP.
The name of the programme:
Školení komercializace
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Obsahem školení je Kurz znalostního minima, který zahrnuje především seznámení s legislativou a existujícími předpisy na UP v oblasti komercializace.
Educational objectives of the programme:
Základy procesů komercializace (např. proof-of-concept, lean canvas, SWOT). Základní informace o možnostech ochrany a komerčního využití výsledků vědy a výzkumu. Informace na možná rizika a finanční důsledky při nedodržování zákonů, předpisů a norem. Informace o oprávněném zájmu Zaměstnavatele ve vztahu k průmyslovému vlastnictví. Povinnost vyplývajících z pracovněprávního nebo jiného právního vztahu k UP a ohledně porušování práv k průmyslovému vlastnictví třetích osob. Povinnosti při zveřejňování výsledků svého výzkumu nebo vývoje a postupy, aby neohrozili potenciální zájem Zaměstnavatele na právní ochranu předmětu průmyslového vlastnictví.
Required prerequisites:
Program je určený pro zaměstnance UP
Graduate’s profile:
Absolvent získání přehledu o procesech komercializace na UP a ochraně VaV výsledků s ohledem na zákonné povinnosti a interní předpisy UP.
Programme guarantor:
Kubečka Petr, Dr. Ing.
Back to the list