Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Video ve výuce
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Výukový program je koncipován pro rozvoj současné výuky jakéhokoli předmětu ZŠ, gymnázia a SOŠ prostřednictvím běžně dostupných zdrojů videoprogramů a nástrojů na jejich editaci a jejich správného využití ve výuce. Video je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení učiva ve vyučovací hodině a díky prudkému rozvoji a demokratizaci výpočetní techniky je dostupný a využitelný každému vyučujícímu. Formou praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí videa ve výuce a naučí se vytvářet vlastní videa posloupností jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím videa vycházející z kurikul vyučovacích předmětů na základních a středních školách. Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků: 1. O videu - základní informace o formátech, objemech dat, autorských právech, metod zapojení do výuky 2. Kde najít vhodné zdroje pro tvorbu videa do výuky? 3. Tvorba videa v přípravě výuky - jak stáhnout video, jak editovat (stříhat, spojovat), jak upravit zvuk (ztlumit, přidat, namluvit, vč. bank hudby), jak přidat svoje fotky, svoje videa, svoje prezentace, svoje titulky, jak video exportovat 4. Tvorba videozáznamu vlastní výuky a její úprava 5. Praktické úkoly s videem a jejich řešení Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky. Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde účastníci kurzu můžou nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info