Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Výuka s infografikami
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Výukový program je koncipován pro rozvoj současné výuky jakéhokoli předmětu ZŠ, gymnázia a SOŠ prostřednictvím lehce a bezplatně dostupných zdrojů, programů a nástrojů pro jejich nalezení i tvorbu, a jejich správného využití ve výuce. Infografika je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení učiva názornou a jednoduchou formou ve vyučovací hodině. Díky rychlému rozvoji výpočetní techniky a otevíraní online zdrojů i nástrojů může každý vyučující infografiku lehce najít, vytvořit a využít. Formou praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí infografiky ve výuce a naučí se vytvářet vlastní infografiky pomocí série jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím infografiky vycházející z kurikul vyučovacích předmětů na základních a středních školách. Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků: 1. Co je infografika? - základní informace o formátech, objemech dat, autorských právech, metod zapojení do výuky 2. Kde najít vhodné infografiky do výuky? 3. Kde najít vhodné zdroje a nástroje pro vlastní infografiku? 4. Jak vytvořit vlastní infografiku v rámci přípravy výuky - praktická tvorba tematické infografiky, její export a možnosti implementace do výukové hodiny 5. Praktické příklady využití infografiky ve výuce Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky. Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde účastníci kurzu můžou nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info