Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce)
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Obsahem přednášky je seznámení se zvláštnostmi podnebí měst se zaměřením na studium podnebí v Olomouci a nejbližším okolí. Součástí přednášky je podání základní informace o metodách pozemního termálního monitoringu. Ten umožňuje popsat rozdíly v povrchových teplotách vybraných ploch (pokryvů) v krajině (městské, venkovské, zemědělské atd.) a tudíž i časovou a prostorovou variabilitu režimu teploty vzduchu, která je jedním z hlavních ukazatelů specifik místního (městského) podnebí. Přednáška bude strukturovaná do těchto částí: 1. Městské klima a jeho zvláštnosti. 2. Historie a současnost meteorologických pozorování na území města Olomouce a jejich praktické využití (systém MEMWACS, Metropolitní meteorologický varovný a sledovací systém). 3. Podnebí Olomouce a okolí. 4. Pozemní termální monitoring jako prostředek studia termálního obrazu městské a příměstské krajiny. Praktickou část výuku návštěva meteorologických stanic sítě MESSO (Metropolitní staniční síť Olomouc) a praktická ukázka terénních měření pro potřeby studia místního - městského klimatu (topoklimatu) včetně pozemního termálního monitoringu.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Vysoudil Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info