Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Programování robotů a mikropočítačů
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s dostupnými programovatelnými zařízeními: roboty a mikropočítači. Na kurzu budou představena zařízení běžně dostupná v České republice. Větší pozornost bude věnována zejména stavebnici LEGO Mindstroms EV3 a mikropočítači Micro:bit. Součástí kurzu bude i praktická ukázka robotů s možností si je reálně vyzkoušet při řešení nejrůznějších úloh.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je představit v České republice dostupné a používané programovatelné učební pomůcky. Větší pozornost bude věnována dvěma vybraným zařízením: Micro:bit a LEGO Mindstorms EV3.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Trnečková Markéta, Mgr. Ph.D.
Back to the list