Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Úvod do počítačových sítí
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Účastníci kurzu se seznámí se základy počítačových sítí, zejména celosvětové sítě Internet, principy i reálnými aspekty jejich fungování. Kurz je rozdělen na dvě části: přednášky a praktické cvičení. V rámci přednášek se účastníci seznámí se základy fungování drátových (Ethernet) i bezdrátových (Wi-Fi) lokálních sítí, principy architektury TCP/IP, na které je vystavěn Internet, a základními problémy bezpečnosti počítačových sítí. Na cvičení si pak účastníci vyzkouší několik jednoduchých úloh z nastavení sítě a zabezpečení komunikace. Úlohy jsou koncipovány tak, aby je bylo možné snadno zařadit do výuky na středních školách.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je seznámit účastníky (vyučující na středních školách) se základními principy fungování počítačových sítí, zejména pak celosvětové sítě Internet. Účastníci se rovněž vyzkouší praktické úlohy realizovatelné v rámci výuky na střední škole.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Trnečka Martin, RNDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info