Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Moderní HTML a CSS
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je určen všem zájemcům o webové technologie a tvorbu moderních webových stránek, které splňují soudobé standardy. Účastníci se seznámí se základními webovými technologiemi - jazykem HTML a jazykem CSS - a to zejména s důrazem na jejich správné a moderní použití. Mimo jiné, budou v rámci kurzu představeny nejnovější trendy v oblasti tvorby webových stránek: strukturální elementy, AMP, Flexbox specifikace, CSS Grid specifikace, responzivní webdesign a další. Součástí kurzu je i praktická realizace menších úkolů, které jsou koncipovány tak, aby je bylo možné snadno zařadit do výuky na středních školách.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s moderními trendy v používání základní webových technologií - jazyk HTML a jazyk CSS - při tvorbě webových stránek.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Trnečka Martin, RNDr. Ph.D.
Back to the list