Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Vizuální programovací jazyky
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Počítačové systémy se v současnosti již uplatňují více či méně ve všech oblastech lidské činnosti a je tak zcela přirozeným požadavkem, aby každý během svého studia získal alespoň základní povědomí o jejich fungování. Jednou ze stěžejních oblastí informatiky (která bohužel bývá na školách často opomíjená) je problematika tvorby software, tedy především algoritmizace a programování. Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit učitele informatiky s možnostmi a omezeními vizuálních programovacích jazyků (Visual Programming Languages, zkráceně VPL). Tyto jazyky se od v praxi běžně používaných programovacích jazyků obvykle odlišují především omezenou množinou základních instrukcí (příkazů), jejich vizuální (často čistě obrázkovou) podobou a vizuálním výstupem programu. Z výše uvedeného vyplývá, že VPL se sice nehodí k vytváření rozsáhlých informačních systémů, ale zato mohou být skvělou volbou při začátcích výuky algoritmizace a programování. V rámci úvodní přednášky budou účastníci seznámeni s historií VPL (Karel, Logo, ?), obecnými možnostmi a omezeními VPL při výuce algoritmizace a programování. Diskutována bude také problematika přechodu od VPL k některému ze v současnosti nejpoužívanějších programovacích jazyků (C++, C#, Java, Python, ?). Následovat bude představení a praktické ukázky her podporujících algoritmické myšlení (LightBot, Robomise, Run Marco, ?) a skutečných VPL (Baltík, Scratch, ?). Značná část kurzu pak bude věnována praktickému řešení úloh zaměřených na pochopení základních programových konstrukcí (proměnné, operátory, větvení, cykly, procedury/funkce) ve vybraných VPL.
Educational objectives of the programme:
Cílem programu je seznámit účastníky s dostupnými vizuálními programovacími jazyky, jejich možnostmi a omezeními při výuce algoritmizace a programování.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Trnečková Markéta, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info