Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Základy algoritmizace
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Obsah tvoří základní pojmy a problémy související s algoritmy a řešením problémů pomocí algoritmů, dále pak konkrétní jednoduché algoritmy, pomocí kterých jsou probíraná témata ilustrována. Základní témata: pojem algoritmus, zápis algoritmu, pojem problém; jak měřit kvalitu algoritmů: časová a paměťová složitost algoritmu, polynomická a exponenciální složitost a jejich význam; jak prakticky určit časovou složitost algoritmu; jednoduché algoritmy a jejich časová složitost; vybrané algoritmy třídění: základní a pokročilé algoritmy, jaký je nejlepší algoritmus třídění; metody návrhu algoritmů a příklady: rozděl a panuj, rekurze a rekurzívní algoritmy, žravé algoritmy; algoritmicky neřešitelné a prokazatelně těžké problémy a jejich význam (zejm. v kryptografii); některé současné problémy algoritmů.
Educational objectives of the programme:
Seznámit účastníky (zejména středoškolské učitele) se základními pojmy a problémy algoritmizace a tyto ilustrovat na příkladech zajímavých jednoduchých algoritmů. Probírané algoritmy poskytnou materiál vhodný pro výuku na středních školách. Důraz je kladen na získání čistého pohledu na základní otázky související s algoritmy, který je nutný pro vytvoření nadhledu potřebného pro výuku algoritmů na středních školách.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Bělohlávek Radim, prof. RNDr. Ph.D., DSc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info