Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Voda, základ života
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
1) Fyzikálně / chemické vlastnosti vody anotace: Jak stará je kapka vody? Proč někteří živočichové mohou chodit po vodní hladině? Z jakého důvodu naše rybníky nepromrzají až úplně ke dnu? Voda je látka charakteristická svými unikátními vlastnostmi a neobvyklým chováním. Prostřednictvím zajímavých pokusů se seznámíme s touto pozoruhodnou látkou a jejími fyzikálními a chemickými vlastnostmi. 2) Mikrokosmos aneb svět v kapce vody anotace: Naše oči nejsou dokonalé, a proto nám byl po dlouhou dobu skryt mrňavý svět mikroskopických organismů. Prostřednictvím mikroskopů nahlédneme do tohoto neuvěřitelně pozoruhodného, krásného a miniaturního světa sladkých vody. Prozkoumáme ty nejzajímavější organismy z rostlinné a živočišné říše, které se nachází v pouhé kapičce vody. 3) Pod hladinou stojatých a tekoucích vody anotace: Pojďte s námi prozkoumat zajímavou cestu vody od pramene k dolnímu toku. Při našem putování nahlédneme pod vodní hladinu a seznámíme se s pozoruhodným vodním prostředím tak, jak ho neznáte. Společně se vydáme po stopách vody. Odhalíme živočichy, které může voda potkat při svých toulkách. Podíváme se na přizpůsobení organismů, která jim umožňují žít v tekoucích i stojatých vodách. 4) 1. varianta ? dle aktuálního počasí v období březen - říjen - Terénní exkurze anotace: Vyrazte s námi do terénu a navštivte živočichy v jejich přirozeném prostředí! S využitím přístrojové techniky se naučíme stanovit základní fyzikálně / chemické parametry vod. V průběhu exkurze se seznámíme s metodami odchytu vodních organismů a naučíme se rozpoznávat ty nejběžnější z nich. Vše si vyzkoušíte na vlastní kůži. 2. varianta ? v období listopad - únor - Praktické cvičení anotace: Prohlubte a ověřte si získané znalosti! Seznámíme se s metodami odběru vodních organismů. S využitím přístrojové techniky se naučíme stanovit základní fyzikálně / chemické parametry vod. A v neposlední řadě se v průběhu praktického cvičení se naučíme rozpoznávat ty nejběžnější vodní organismy s důrazem na bezobratlé.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Vláčilová Alena, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info