Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Mapy pro výuku zeměpisu
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Výukový program MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím jednoduchého a intuitivního využití tematických map. Mapa, jako nejlepší vyjadřovací prostředek (nejen) prostorových informací, je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení geografického učiva ve vyučovací hodině. Prostřednictvím přednášek, praktických ukázek, cvičení a diskusí budou účastníci kurzu seznámeni s aktuální rolí map ve výuce zeměpisu, základními principy a možnostmi zapojení map do výuky, volně dostupnými zdroji využitelnými k jednoduché přípravě vyučovací hodiny, pracovního materiálu nebo kontrolního testu. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím map vycházející z kurikula zeměpisu na základních a středních školách. Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků: 1. Kartografie ve výuce zeměpisu 2. Mapy pomocníkem, ne strašákem 3. Jak využívat mapy ve výuce? 4. Kde najít správné mapy pro výuku? 5. Příkladové výklady a úkoly s mapou v hodině Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky. Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde se účastníci kurzu setkají s příklady využití kartografie a geoinformatiky v praxi a můžou tak nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info