Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Výuka zeměpisu s vlastními mapami
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Výukový program VÝUKA ZEMĚPISU S VLASTNÍMI MAPAMI je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím inovativních a progresivních metod tvorby map a jejich správného využití ve výuce. Mapa, jako nejlepší vyjadřovací prostředek (nejen) prostorových informací, je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení geografického učiva ve vyučovací hodině. Formou přednášek, praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí map ve výuce zeměpisu. Naučí se vytvářet vlastní mapy nebo mapové aplikace posloupností jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím map vycházející z kurikula zeměpisu na základních a středních školách. Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků: 1. Mapy ve výuce zeměpisu 2. Kde najít správné zdroje pro tvorbu map (nejen) do výuky? 3. Tvorba mapy, mapové aplikace v přípravě hodiny zeměpisu 4. Příprava a využití vlastních map ve výuce tematických celků zeměpisu 5. Praktické úkoly s mapou a jejich řešení Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky. Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde se účastníci kurzu setkají s příklady využití kartografie a geoinformatiky v praxi a můžou tak nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info