Detail programu

Zásady zdravé komunikace se zaměřením na vedení porad


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Zásady zdravé komunikace se zaměřením na vedení porad
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na posílení komunikačních dovedností pro podávání a přijímání informací, eliminaci komunikačních šumů a preferenci asertivního komunikačního stylu v náročných komunikačních situacích se zaměřením na efektivní vedení porady. Význam, druhy a cíle, příprava a organizace porady, zásady efektivního vedení porady, nejčastější chyby ve vedení porady, znaky správně a nesprávně vedené porady, účastníci porady a jejich role, zapojení účastníků, osobnost vedoucího pracovníka a jeho role při vedení porady.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Zprostředkovat poznatky o náročných komunikačních situacích a zásadách zdravé komunikace v nich. Posilovat asertivní sdělování v náročných komunikačních situacích. Informovat o zásadách a postupech při efektivně vedené poradě
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Vávrová Petra, PhDr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info