Detail programu

Poskytování laické první pomoci ve výuce i mimo ni


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Poskytování laické první pomoci ve výuce i mimo ni
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je zaměřen na poskytování první pomoci při vybraných akutních stavech, se kterými se můžeme setkat ve výuce i mimo ni. Probereme témata, jako například šok, krvácení, upadnutí do bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, novinky v resuscitaci, etická dilemata při resuscitaci. Součástí programu bude i praktický nácvik poskytování první pomoci.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je zvýšení klíčových kompetencí akademických i neakademických pracovníků, studentů v oblasti poskytování první pomoci u vybraných akutních stavů. Seznámení účastníků kurzu s praktickým nácvikem dovedností při poskytování první pomoci - při krvácení, šoku, bezvědomí, praktický nácvik resuscitace.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Tomanová Jitka, PhDr. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info