Detail programu

Tradiční metody ve vzdělávání


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání.
Název programu/kurzu:
Tradiční metody ve vzdělávání
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Tento kurz bude zaměřen na bližší seznámení s tradiční metodami vzdělávání - konkrétně se budeme věnovat tomu, jak efektivně realizovat přednášku, seminář, jak využít dialogické metody a obsah demonstrovat. Krátkou část semináře se budeme věnovat i pomůckám a nástrojům pro podporu předávání obsahu. U jednotlivých metod budeme klást důraz na možnosti aktivizace studentů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem je získat znalosti o správném provedení přednášky a semináře, využití dialogických metod a možnostech demonstrace. Dále pak získání znalostí o existenci základních didaktických zásad a nástrojích využitelných pro zvýšení úspěšného průběhu výuky.
Požadované předpoklady
Kurz pro zaměstnance FF UP.
Profil absolventa
Kurz pro zaměstnance FF UP.
Garant programu/kurzu
Dočekal Vít, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info