Detail programu

Netradiční metody a prvky ve vzdělávání


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání.
Název programu/kurzu:
Netradiční metody a prvky ve vzdělávání
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Tento kurz bude zaměřen na ne zcela tradiční prvky a metody ve vysokoškolském vzdělávání. Úvodní část workshopu představí témata zkušenostního učení, reflexe a facilitace. Pozornost bude věnována případovým studiím, workshopům, dialogickým metodám a instruktáži.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je získat znalosti o zásadách provedení případových studií, workshopů, dialogických metod a instruktáže a o pravidlech pro podporu zkušenostního učení a facilitace.
Požadované předpoklady
Kurz pro zaměstnance FF UP.
Profil absolventa
Kurz pro zaměstnance FF UP.
Garant programu/kurzu
Dočekal Vít, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info