Detail programu

Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Obsah kurzu bude zaměřen na témata, která pedagogickým pracovníkům ozřejmí rozdíl mezi výukou češtiny jako mateřského a cizího/druhého jazyka. Důraz bude kladen na specifika lingvodidaktického popisu češtiny jako cizího/druhého jazyka, na metody, jak češtinu jako cizí/druhý jazyk zprostředkovat, i na to, jak efektivně propojit výuku českého jazyka a literatury s výukou češtiny jako cizího/druhého jazyka. Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP; registrační číslo projektu: NPO_UPOL_MSMT-16589/2022.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka klade na vyučující i žáky/studenty zcela jiné nároky než běžná výuka vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Cílem kurzu je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků tak, aby 1) věděli, co má a může škola udělat při nástupu žáka s odlišným mateřským jazykem; 2) byli schopni zprostředkovat češtinu žákům s odlišným mateřským jazykem; 3) mohli efektivně přispět k integraci žáka s odlišným mateřským jazykem jak do vzdělávacího procesu, tak do mimoškolních aktivit. Výstupem kurzu bude mj. portfolio řešení modelových situací, do kterého budou posluchači přispívat skupinovou i individuální prací.
Požadované předpoklady
kurz pro pedagogické pracovníky
Profil absolventa
kurz pro pedagogické pracovníky
Garant programu/kurzu
Hradilová Darina, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info