Detail programu

Veřejná ekonomika


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání v oborech z oblastí ekonomie a psychologie.
Název programu/kurzu:
Veřejná ekonomika
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz veřejná ekonomika se zabývá poskytováním veřejných služeb a veřejných statků prostřednictvím jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů. Příjmy jednotlivých veřejných rozpočtů jsou alokovány z daní a ostatních příjmů a jsou následně redistribuovány ústředním orgánům státní správy, krajům, obcím i soukromým subjektům. Vzhledem k chronickým deficitům veřejných rozpočtů u nás i v zahraničí je aktuální potřeba jejich konsolidace a reformy celé soustavy veřejných financí a nové nastavení dlouhodobě udržitelného modelu sociálního státu. Tato oblast se týká jak veřejné správy v České republice, tak i příspěvkových organizací a právnických i fyzických osob.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je pomoci účastníkům zorientovat se v klíčových aspektech veřejné ekonomiky. Kurz se skládá z celkem osmi hodin výuky pokrývajících hlavní témata veřejné ekonomiky s tím, že účastník může dle svého zájmu a potřeby absolvovat další navazující kurzy z oblasti ekonomie a managementu.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Kubátová Jaroslava, doc. Ing. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info