Detail programu

Struktura daňové soustavy v ČR


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání v oborech z oblastí ekonomie a psychologie.
Název programu/kurzu:
Struktura daňové soustavy v ČR
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Obsahově je přednáška tvořena dvěma částmi, tzn.: I. Obecná charakteristika daňového systému ČR s orientací na základní makroekonomické a daňové kategorie a dle na legislativní strukturu daňového systému (veřejná ekonomika, veřejné finance, hrubý domácí produkt, rozpočet, daňový výnos, daň, správa daní, poplatník, plátce, apod.), II. Vybrané daňové zákony a pravidla zdaňování u daní z příjmu, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí (kategorie předmět daně, osvobození od daně, poplatník daně, základ daně, sazba daně, zdaňovací období, daňové přiznání, placení daně), se kterými se významná část ekonomických subjektů setkává každodenně.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je pomoci účastníkům zorientovat se v klíčových aspektech struktury daňové soustavy v České republice. Kurz se skládá z celkem osmi hodin výuky pokrývajících hlavní témata struktury daňové soustavy v ČR s tím, že účastník může dle svého zájmu a potřeby absolvovat další navazující kurzy z oblasti ekonomie a managementu.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Kubátová Jaroslava, doc. Ing. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info