Detail programu

Krizová komunikace s médii


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Krizová komunikace s médii
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem programu, jenž je určen zástupcům managementu regionálního školství, je seznámení členů cílové skupiny s mechanismy fungování medií, provést je případovými studiemi a poskytnout jim praktický trénink. Potřeba dalšího vzdělávání v uvedené oblasti vyplývá z dynamicky se měnící situace v oblasti nových technologií a médií, které nutí vedení škol k okamžité komunikaci, jak v běžném provozu, tak i v krizových situacích. Vzhledem k měnícím se společenským podmínkám a kontroverzním jevům v oblasti vzdělávání (šikana, inkluze, multikulturní setkávání a kolize) je žádoucí, aby byly klíčové osoby komunikující strategické i ad hoc vyvstávající otázky schopny kvalifikované a adekvátní reakce a zároveň aby byly schopny nastavit systémová opatření posilující roli a důvěryhodnost instituce v rámci informačního toku a tvorby image. Kurz povedou tutoři a odborníci s praktickou zkušeností s mediální komunikací, případně specialisté na oblast školské politiky a marketingu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Základním vzdělávacím cílem je připravit klíčové pověřené osoby z managementu vzdělávacích institucí na kvalifikovanou tvorbu mediálního obsahu a komunikaci s médii, ať už na regionální či celostátní úrovni. Zvláštní zřetel pak bude věnován krizové komunikaci a prevenci před znevěrohodněním, poškozením prestiže či narušením image instituce.
Požadované předpoklady
vedoucí pedagogičtí pracovníci ve školství
Profil absolventa
vedoucí pedagogičtí pracovníci ve školství
Garant programu/kurzu
Bilík Petr, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info