Detail programu

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 56 hodin


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 56 hodin
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Vzdělávací program s časovou dotací 56 hodin je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol bez ohledu na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka v průběhu 1 a půl semestru. Kurzu se mohou zúčastnit učitelé, kteří již mají s výukou AJ nějaké zkušenosti, ale chtěli by si své znalosti dále prohloubit, případně pro učitele, kteří se vracejí třeba po jisté časové prodlevě a potřebují opět nabýt patřičné jistoty na úrovni C1. V kurzu se budou studenti věnovat gramatice odpovídající úrovně a rozšíří si slovní zásobu. Dále bude také věnován čas dovednosti a strategiím psaní, ale i čtení v anglickém jazyce (skim reading, scanning, deep reading...). Jelikož jsou naší cílovou skupinou učitelé praktikující výuku anglického jazyka, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je, aby jeho účastníci získali potřebné vědomosti z následujících oblastí a dostali se tak ze vstupní úrovně B2-C1 na úroveň C1: Tvorba otázek; Pomocná slovesa Předpřítomný čas prostý a průběhový; Přídavná jména a jejich pořadí Časy používané pro vyprávění; Příslovce a příslovečné fráze - jejich postavení ve větě Předbudoucí časy; Časové a podmínkové věty Nereálné podmínkové věty; Větné vazby s wish Gerundia a infinitivy Modální slovesa - použití v minulosti Slovesa smyslová
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Čakányová Michaela, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info