Detail programu

Druhý krok - primárně preventivní program pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Druhý krok - primárně preventivní program pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Vzdělávací program je akreditován pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, má celkem 20 výukových hodin, dělí se na část odborně teoretickou a odborně praktickou. A) Odborně-teoretická část: - Druhý krok a jeho místo v oblasti prevence - Teoretická východiska pro práci s programem Druhý krok B) Odborně-praktická část: - Struktura metody Druhý krok - Práce s metodou - ukázky a nácvik C - supervizní - praktická část
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavní cíl vzdělávacího programu: Získat profesní kompetence potřebné při používání primárně preventivního programu Druhý krok zaměřeného na podporu sociálního a emocionálního vývoje u dětí v předškolním a raně školním věku. Specifické cíle: - Umět uplatňovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a rozvoji multikulturní tolerance žáků v edukačním procesu MŠ a ZŠ a dalších školských zařízeních - Umět řídit proces primární prevence a rané intervence proti násilí ve školách a školských zařízeních - Umět si připravit, modifikovat a řídit preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo ve školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně - preventivního programu Druhý krok - Umět vytvořit plán a program na rozvoj psychologických aspektů edukačního procesu ve škole a ve školském zařízení s důrazem na mentální zdraví žáků
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info