Detail programu

Journalism


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
Journalism
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů. Kurz je určen pro zájemce o 1. ročník Bc. prezenčního studia (v CŽV).
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Studium žurnalistiky je založeno na dvou základních principech: poskytnutí 1. kvalitního vzdělanostního základu zejména humanitního a sociálněvědního charakteru a 2. komplexního vzdělání v oblasti žurnalistiky formou získání a osvojení praktických dovedností, které jsou nezbytné pro vykonávání žurnalistické profese, a to jak v rovině univerzální, tak specializované (žurnalistika psaná, rozhlasová, televizní, online, fototožurnalistika, resp. kulturní, politická, ekonomická, zdravotně-sociální, vědecká, sportovní).
Požadované předpoklady
Maturitní vysvědčení
Profil absolventa
Maturitní vysvědčení
Garant programu/kurzu
Foret Martin, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info