Přihlášení na program CŽV

Filtr
Zrušit filtr
Počet nalezených záznamů: 23
Číslo Název programu Forma Akce
D6PD29 Kompozice ve fotografii Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW065 Individuální konzultační kurz k rigorózní práci Kombinovaná
D6PDW068 Arduino I - seznámení s patformou a vzorová zapojení Kombinovaná
D6PDW068 Arduino I - seznámení s patformou a vzorová zapojení Kombinovaná
D6PDW072 Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně Kombinovaná
D6PDW074 Lego EV3 I - seznámení s platformou a vzorové konstrukce Kombinovaná
D6PDW090 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga Kombinovaná
D6PDW114 Kurz pro začínající učitele Kombinovaná
D6PDW115 Kurz sdílení a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem Kombinovaná
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D6PDW129 Gymnastika mozku ve výuce Kombinovaná
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Prezenční
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Prezenční
U60303 Student s poruchou autistického spektra - kurz pro studenty UP Prezenční
U60305 Student s omezením hybnosti - kurz pro studenty UP Prezenční
U60310 Student se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U603W012 Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U603W013 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP (prezenční). Prezenční
U605W002 Academy for International Officers: Creating an International Campus Distanční
U605W003 Training for academics: Teaching International Classroom Distanční