Přihlášení na program CŽV

Filtr
Zrušit filtr
Počet nalezených záznamů: 25
Číslo Název programu Forma Akce
U605W002 Academy for International Officers: Creating an International Campus Distanční
D6PDW068 Arduino I - seznámení s patformou a vzorová zapojení Kombinovaná
D6PDW068 Arduino I - seznámení s patformou a vzorová zapojení Kombinovaná
D6PDW065 Individuální konzultační kurz k rigorózní práci Kombinovaná
D6PDW090 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga Kombinovaná
U603W012 Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
D6PDW114 Kurz pro začínající učitele Kombinovaná
D6PDW115 Kurz sdílení a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem Kombinovaná
D6PDW074 Lego EV3 I - seznámení s platformou a vzorové konstrukce Kombinovaná
D6PDW102 Letní škola informatiky Kombinovaná
D6PDW099 Nebojte se Pythonu Kombinovaná
D6PDW100 Nebojte se Robotiky Kombinovaná
D6PDW098 Nebojte se Scratche Kombinovaná
D6PDW101 Nebojte se tvorby webu Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
U60304 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb - kurz pro studenty UP Prezenční
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
U60305 Student s omezením hybnosti - kurz pro studenty UP Prezenční
U60303 Student s poruchou autistického spektra - kurz pro studenty UP Prezenční
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Prezenční
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Prezenční
U60310 Student se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
D6PDW072 Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně Kombinovaná
U605W003 Training for academics: Teaching International Classroom Distanční