Přihlášení na program CŽV

Filtr
Zrušit filtr
Počet nalezených záznamů: 45
Číslo Název programu Forma Akce
Z601W004 Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Prezenční
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Prezenční
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Kombinovaná
U601W018 Energetika budoucnosti Kombinovaná
U601W016 Fakta o klimatické změně a její řešení Kombinovaná
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Kombinovaná
Z601W005 Invazivní vstupy do cévního řečiště a jejich využití v PNP Prezenční
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW304 Jak na ... sociální dovednosti dětí v předškolním věku Kombinovaná
D6PDW307 Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na SŠ Kombinovaná
D6PDW308 Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na ZŠ Kombinovaná
D6PDW247 Jak psát pohádky pro děti Kombinovaná
D6PDW215 Jak učit POLY na 1. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PDW309 Jóga - hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Kombinovaná
D6PDW310 Jóga jako forma psychohygieny a její využtí v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PDW266 Kam dál? Aneb ukončování školní docházky u žáků /nejen/ se SVP - možnosti a výzvy Kombinovaná
D6PDW156 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotní znalosti pedagogů Kombinovaná
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Kombinovaná
U601W017 Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN a klimatická diplomacie Kombinovaná
D6PDW241 Náměty na aktivity s dětmi od 2-3 let v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Kombinovaná
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW107 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení Kombinovaná
D6PDW256 Právní postavení pedagoga na základní škole Kombinovaná
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Kombinovaná
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Kombinovaná
D6PDW243 Rituály spokojené třídy (pro učitele 1. tříd ZŠ) Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
D6PDW318 Rozvoj kreativity - tvoření vánoční lucerny Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW277 Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství Kombinovaná
D6PDW246 Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
D6PDW262 Učitelská profese v minulosti a dnes Kombinovaná
D6PDW265 Úvod do alternativní a augmentativní komunikace /AAK/ Kombinovaná
D6PDW217 Začínající učitel na střední škole Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Kombinovaná
D6PDW279 Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací