Přihlášení na program CŽV

Filtr
Zrušit filtr
Počet nalezených záznamů: 42
Číslo Název programu Forma Akce
R502W032 AI for teaching Prezenční
R501W047 Biochemie kolem nás Kombinovaná
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
R502W018 Didaktika biologie I Prezenční
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Prezenční
R502W003 Didaktika chemie I Prezenční
R502W002 Didaktika fyziky I Prezenční
R502W022 Didaktika fyziky II Prezenční
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Kombinovaná
R501W025 Islám, islámský fundamentalismus a islamismus Kombinovaná
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Prezenční
R502W030 Lektorské dovednosti I Prezenční
R502W031 Lektorské dovednosti II Prezenční
F501W036 Letní škola bohemistiky Prezenční
R501W019 Mapy pro výuku zeměpisu Kombinovaná
F501W031 MeDiGram: Česká mediální krajina aneb Kdo ovládá média a proč? Prezenční
F501W033 MeDiGram: Jak přežít v době post-faktické aneb Obrana proti fake news pro pokročilé Prezenční
F501W035 MeDiGram: Rozvoj a měření mediální a digitální gramotnosti Prezenční
F501W032 MeDiGram: V novinářské kuchyni aneb Od události ke zprávě Prezenční
R502W033 Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny Prezenční
R501W035 Moderní HTML a CSS Kombinovaná
R502W006 Obecná didaktika I Prezenční
R502W024 Obecná didaktika II Prezenční
L501W001 Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. Kombinovaná
R501W045 Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce) Kombinovaná
R501W038 Programování robotů a mikropočítačů Kombinovaná
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Prezenční
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F501W034 Světy v obrázcích - Použití komiksu při výuce literatury, dějepisu a OV Prezenční
R501W029 Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu Kombinovaná
R501W036 Úvod do počítačových sítí Kombinovaná
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční
R501W049 Video ve výuce Kombinovaná
R501W034 Vizuální programovací jazyky Kombinovaná
R501W027 Voda, základ života Kombinovaná
R501W048 Výuka s infografikami Kombinovaná
R501W018 Výuka zeměpisu s vlastními mapami Kombinovaná
R501W039 Základy 3D tisku Kombinovaná
R501W031 Základy algoritmizace Kombinovaná
R501W037 Základy programování v Pythonu Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací