Přihlášení na program CŽV

Filtr
Zrušit filtr
Počet nalezených záznamů: 46
Číslo Název programu Forma Akce
R501W009 Aktuální otázky geografie Evropy Kombinovaná
R501W023 Aktuální témata Fyzické geografie České republiky I. Kombinovaná
R501W040 Biotechnologie pro 21. století Kombinovaná
R501W040 Biotechnologie pro 21. století Kombinovaná
R501W040 Biotechnologie pro 21. století Kombinovaná
F50101 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
F50102 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
R501W024 Energetika a energetické zdroje v ČR Kombinovaná
R501W024 Energetika a energetické zdroje v ČR Kombinovaná
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Kombinovaná
R501W025 Islám, islámský fundamentalismus a islamismus Kombinovaná
F501W001 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 32 hodin Prezenční
F501W002 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 32 hodin Prezenční
F501W003 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin Prezenční
R501W044 Matematika: K čemu je to všechno dobré? Kombinovaná
R501W013 Meteority, impakty a impaktní produkty Kombinovaná
R501W035 Moderní HTML a CSS Kombinovaná
F501W020 Moodle pro zaměstnance FF UP Prezenční
R501W017 Numerické metody Kombinovaná
R501W045 Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce) Kombinovaná
R501W028 Polymerní materiály ve výuce chemie Kombinovaná
R501W028 Polymerní materiály ve výuce chemie Kombinovaná
R501W041 Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin Kombinovaná
R501W012 Praktické poznávání minerálů Kombinovaná
R501W026 Přírodní rizikové procesy v ČR Kombinovaná
R501W038 Programování robotů a mikropočítačů Kombinovaná
R501W043 Průvodce správným, tedy bayesovským myšlením Kombinovaná
R501W042 Software pro učitele chemie Kombinovaná
R501W015 Sopky v geologické historii Moravy a Slezska Kombinovaná
R501W016 Statistika v praxi Kombinovaná
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
R501W029 Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu Kombinovaná
R501W036 Úvod do počítačových sítí Kombinovaná
R501W049 Video ve výuce Kombinovaná
R501W034 Vizuální programovací jazyky Kombinovaná
R501W027 Voda, základ života Kombinovaná
R501W027 Voda, základ života Kombinovaná
R501W027 Voda, základ života Kombinovaná
R501W032 Vyhledávání, stromy a grafy Kombinovaná
R501W046 Vyučování zeměpisu v terénu Kombinovaná
R501W048 Výuka s infografikami Kombinovaná
R501W039 Základy 3D tisku Kombinovaná
R501W031 Základy algoritmizace Kombinovaná
R501W030 Základy nanotechnologií pro učitele chemie Kombinovaná
R501W037 Základy programování v Pythonu Kombinovaná