Přihlášení na program CŽV

Filtr
Zrušit filtr
Počet nalezených záznamů: 46
Číslo Název programu Forma Akce
D5PD51 ABA (Aplikovaná behaviorální analýza): Praktický nácvik protokolů Kombinovaná
R501W040 Biotechnologie pro 21. století Kombinovaná
R501W040 Biotechnologie pro 21. století Kombinovaná
F50101 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
R502W005 Didaktika biologie (projektová výuka) Prezenční
R502W004 Didaktika biologie (tandemová výuka) Prezenční
R502W018 Didaktika biologie I Prezenční
R502W021 Didaktika biologie II Prezenční
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Prezenční
R502W003 Didaktika chemie I Prezenční
R502W023 Didaktika chemie II Prezenční
R502W002 Didaktika fyziky I Prezenční
R502W022 Didaktika fyziky II Prezenční
R502W014 Didaktika geografie - aktuální témata fyzické a environmentální geografie Prezenční
R502W013 Didaktika geografie - reflexe zkušeností z mikrovýstupů, nové metody výuky Prezenční
R502W001 Didaktika matematiky I Prezenční
R502W019 Didaktika matematiky II Prezenční
F501W014 Dítě, žák, či student jako svědek a oběť domácího násilí a role pedagogického pracovníka Prezenční
R501W024 Energetika a energetické zdroje v ČR Kombinovaná
R502W010 Evaluace na UPOL Prezenční
R502W017 Jak zajistit synchronní online výuku Prezenční
R502W016 Koordinátor EVVO v kostce Prezenční
R502W011 Kurz - Moodle I Prezenční
R502W012 Kurz - Moodle II Prezenční
R502W020 Kurz - Moodle III Prezenční
F501W001 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 32 hodin Prezenční
F501W001 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 32 hodin Prezenční
F501W002 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 32 hodin Prezenční
F501W002 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 32 hodin Prezenční
F501W003 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin Prezenční
F501W003 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin Prezenční
WF501 Kurz teorie a dějin hudby pro učitele hudební/estetické výchovy na ZŠ a SŠ Prezenční
F501W022 Mezikulturní interakce a komunikace - Ukrajina a Česká republika Prezenční
R502W006 Obecná didaktika I Prezenční
R502W024 Obecná didaktika II Prezenční
R502W007 Plagiátorství, jak číst výstupy Prezenční
R502W008 Plagiátorství, jak číst výstupy (pro garanty studijních programů) Prezenční
R501W028 Polymerní materiály ve výuce chemie Kombinovaná
R502W015 Proč a jak (se) učit o změně klimatu Prezenční
R502W009 Rétorika Prezenční
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F50112 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi Prezenční
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
R501W027 Voda, základ života Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací